Sigma 135mm T2 Fully Luminous FF High-Speed Prime

#SIGMA- 240968

23,650.00

תכונות עיקריות:

  • מכסה את גודל חיישן המסגרת המלאה
  • PL / EF / E הר
  • סימנים זוהרים לחלוטין ברגליים
  • טווח צמצם T1.5 עד T16
  • פוקוס הילוכים וטבעות בקרת קשתית העין
  • טבעת איריס ללא לחץ
  • מתאים לצילום תמונות 8K
  • קוטר קדמי 95 מ"מ
  • איריס 9 להבים

Brand:

Sigma 135mm T2 Fully Luminous FF High-Speed Prime

23,650.00

נגישות