Koto KP 83/240V

2,540.00

  • נורת Koto איכותית
  • 10KW

Brand:

Koto KP 83/240V

2,540.00

נגישות