Koto KP 200/240V

6,740.00

  • נורת Koto איכותית
  • 20KW

Brand:

Koto KP 200/240V

6,740.00

נגישות