ORCA OR-81B מיכל מים לשקי החול להפקות של אורקה

ORCA OR-81b#

18.00

תיאור מוצר:

  • מיועד לשקי החול  Orca Bags OR-81
  • משמש כאלטרנטיבה לשימוש בחול
  • תכולת המיכל יכולה להכיל עד 3 ליטרים (3 ק"ג)
  • פתח מילוי רחב

 

 

Brand:

ORCA OR-81B מיכל מים לשקי החול להפקות של אורקה

18.00

נגישות